Dr. Svetlana Ridala, PhD Loe edasi 30 aastat lõimumist: kordaminekud, kasutamata võimalused ja väljakutsed Rahvusvaheline lõimumisalane konverents 11.-12. november 2021 Tallinnas „Discover-Understand-Enjoy-Share” Let's together contribute to the development of cultural knowledge, foreign language skills, ICT skills, develops our students’ self-confidence and open-mindedness. Learn more One Team.
Одна цель.
Meie kool.

MTÜ Kool 21. Sajandil on erakool, asutatud aastal 1994. Kool töötab päevases õppevormis, ühes vahetuses. Õpilasi võetakse vastu kõikidest Tallinna piirkondadest. Koolis õppivate laste emakeel on vene keel. Põhikooli õppekeel on vene keel, gümnaasiumiosas algab alates 2011/12 õppeaastast üleminek 60% eestikeelsele aineõppele. Kuni eelmise õppeaastani asus meie kool Haabersti linnavalitsuse territooriumil.

Alates 1. jaanuarist 2012 töötame uuel aadressil Sõle tee 40. Meie üldpindala on 800 m, lisaks spordisaal, aula, arvutiklass ja raamatukogu. Loengute ja esitluste jaoks on olemas kabinet koos smart-tahvli ja muu vajalikuga. Õpetajate tuba on mugav tööks ja puhkamiseks. Seda saab kasutada õppenõukogude ja seminaride läbiviimiseks. Õpetajate toas on arvuti. Koolis on kooliarsti kabinet.

Õppe- ja kasvatustöö korraldus toimub riikliku õppekava alusel.

DSC_7591

Arengu põhilised eesmärgid

Meie arengukava on kooli enda arendamise kava, mida vajavad kõik sidusrühmad: õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja koolipidaja.

Töö rahvusvaheliste projektidega

Alates 2015. aastast on MTÜ Kool 21.sajandil Euroopa kooli organisatsiooni liige, mis koosneb järgmistest riikidest: Inglismaa, Holland, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Soome, Rootsi, Poola ja Eesti.

P1020280

Projektitöö koolis

Haridusasutuse tegevuse põhitulemus on mitte ainult teadmiste ja oskuste süsteem omaette, vaid ka võtmepädevuste tunnetamine nii intellektuaalses, kodanik-õiguslikus kui ka muudes olulistes valdkondades.