Vastuvõtt 2021/2022. õa

Kutsume:
  • õpilasi kõikidesse põhikooli klassidesse – 1. kuni 9. klass;
  • õpilasi kõikidesse gümnaasiumi klassidesse – 10. kuni 12 klass;
  • gümnaasiumis saab õppida statsionaarses ja mittestatasionaarses õppes, eksternina ning üksikuid õppeaineid.

Õppetegevus toimub Tallinnas aadressil Sõle 40

Õpilaste kooli vastuvõtmise kord on esitatud kooli põhikirja punktis 12.

Täiendav informatsioon telefonil: 657 94 38, tööpäevadel kell 9:00-15:00

Toiduabi koolilastele

Sest kõikjal avalikus ruumis tuleb järgida 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad, palun registreerida oma aega ette. Alates 22.03.2021 registreerimisprotsess toimub veebis: www.hve.edu.ee/toiduabi

Uurimistöö

Uurimistöö kaitsmine toimub direktori poolt kinnitatud kaitsmiskomisjoni ja grupi kaasõpilaste ees.

Valikeksamid 12. klass

12. klassi valikeksamid on kohustuslikud.

Valikeksamid 9. klass

9. klassi valikeksamid on kohustuslikud.