Kooli õppekava

Kooli õppekava üldosa alates 01.04.2018 (pdf)

Põhikooli ainekavad alates 01.04.2018 (pdf)

Gümnaasiumi ainekavad alates 01.04.2018 (pdf)

Kooli õppekava üldosa kuni 31.03.2018 (pdf)

Põhikooli ainekavad kuni 31.03.2018 (pdf)

Gümnaasiumi ainekavad kuni 31.03.2018 (pdf)