Vastuvõtt 2021/2022. õa

Kutsume:
  • õpilasi kõikidesse põhikooli klassidesse – 1. kuni 9. klass;
  • õpilasi kõikidesse gümnaasiumi klassidesse – 10. kuni 12 klass;
  • gümnaasiumis saab õppida statsionaarses ja mittestatasionaarses õppes, eksternina ning üksikuid õppeaineid.

Õppetegevus toimub Tallinnas aadressil Sõle 40

Õpilaste kooli vastuvõtmise kord on esitatud kooli põhikirja punktis 12.

Täiendav informatsioon telefonil: 657 94 38, tööpäevadel kell 9:00-15:00

Perevestlus

Vastuvõtuprotsessi osadeks on tutvumine kandidaadi õpitulemuste ja hoiakutega õppimisse, sisseastumistest ja esimesed vooru edukalt läbinutele perevestlus Kooli esindajatega.

Toiduabi koolilastele

Sest kõikjal avalikus ruumis tuleb järgida 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad, palun registreerida oma aega ette. Alates 22.03.2021 registreerimisprotsess toimub veebis: www.hve.edu.ee/toiduabi

Tunnijaotusplaan, õppeainete loend ja maht gümnaasiumis

Tunnijaotusplaan on koostatud gümnaasiumi riikliku õppekava 4. jaos sätestatud nõudeidarvestades. Tunnijaotusplaanis kajastuvad riikliku õppekava kohustuslikud kursused (RÕK) ja koolivalitud kohustuslikud kursused (KV), kokku 96 või 102 kursust kogu gümnaasiumi vältel,vastavalt sellele, kas õpilane läbib kitsa või laia matemaatika.

Uurimistöö

Uurimistöö kaitsmine toimub direktori poolt kinnitatud kaitsmiskomisjoni ja grupi kaasõpilaste ees.

Valikeksamid 12. klass

12. klassi valikeksamid on kohustuslikud.

Valikeksamid 9. klass

9. klassi valikeksamid on kohustuslikud.