Vastuvõtt 2023/2024. õa.

Kutsume:
  • õpilasi kõikidesse põhikooli klassidesse – 1. kuni 9. klass;
  • õpilasi kõikidesse gümnaasiumi klassidesse – 10. kuni 12 klass;
  • gümnaasiumis saab õppida statsionaarses ja mittestatasionaarses õppes, eksternina ning üksikuid õppeaineid.

Õppetegevus toimub Tallinnas aadressil Sõle 40

Õpilaste kooli vastuvõtmise kord on esitatud kooli põhikirja punktis 12.

Täiendav informatsioon telefonil: 657 94 38, tööpäevadel kell 9:00-15:00

Põhikooli klassidesse võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavaid koolikohustuslikke isikuid.

Gümnaasiumi klassidesse vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse omandanud või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud isik.

Erakoolis õppimiseks tuleb hiljemalt kümme päeva enne esimese õppemaksu tasumise tähtaega, kuid mitte hiljem kui kümme päeva enne õppetöö algust sõlmida leping õpilase või tema seadusliku esindaja ja erakooli pidaja vahel.