Õpilasesindus

Õpilasesinduse koosseis

Esimees:  Artur Gur-Arje

Õpilasesinduse aseesimees: Georg Konvisar

Liikmed:

  1. Artur Gur-Arje
  2. Georg Konvisar
  3. Polina Ševtšenko

Õpilasesinduse protokoll nr 1 (15.09.2020)