Õpilasesindus

Õpilasesinduse koosseis

Esimees:  Polina Ševtšenko

Liikmed:

  1. Polina Ševtšenko

Õpilasesinduse protokoll nr 1 (15.09.2020)