Riiklikku järelevalve kontaktandmed

Riiklikku järelevalvet teostab kooli üle Harjumaa piirkonna ekspert Piret Hiisjärv (Piret.Hiisjarv@hm.ee, tel 56876436), kes ühtlasi lahendab ka õppe- ja kasvatustegevuse  õiguspärasusega  seotud pöördumisi.