Dokumendid

Põhikiri: 

Koolitusluba

Kooli nime muutmine:

 

Kodukord:

  • Kodukord (pdf)
  • Lisa 1  Õpilase vallasasja hoiule võtmise protokoll (pdf)
  • Lisa 2 Õpilaselt eseme või aine kooli hoiule võtmise ja selle põhjuse ning õpilasele eseme või
    aine tagastamise protokoll (pdf)

 

Sisehindamise kord:

 

Kooli üldtööplaan:

 

Töökorralduse reeglid:

Leping vanemaga:

 

Põhikoolis õppiva õpilase ja erakooli pidaja vahelise lepingu lisa:

 

Gümnaasiumis õppiva õpilase ja erakooli pidaja vahelise lepingu lisa:

 

 

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord:

 

Õppealajuhataja/õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord