Kooli töötajad

Kooli töötajad

#
Nimi Amet
1 Svetlana Ridala , PhD Kooli direktor, matemaatika õpetaja
2 Maria Okas-Ozols Õppeallajuhataja, Eesti keele õpetaja
3 Ljudmila Bragina , PhD Matemaatika õpetaja
4 Irina Papševa-Kolubaev HEV Koordinator, inimeseõpetuse õpetaja
5 Nina Arutyunova Inglise keele õpetaja
6 Anatoli Grigorjev Ajalugu, ühiskonnaõpetus
7 Marina Kisseljova Bioloogia, geograafia, loodusõpetus
8 Jelena Teder Kirjandus
9 Svetlana Šestakova Kirjandus, vene keel, saksa keel
10 Anna Nekrasova Uurimistöö alused
11 Jelena Hartšenko Majandus- ja ettevõtlusõpe
12 Tatjana Tomilova Inglise keele õpetaja
13 Zhanna Alekseienko Algkooli õpetaja
14 Mihhail Zujev , PhD Füüsika- ja keemia õpetaja
15 Ülle Ulman Eesti keele ja muusika õpetaja
16 Neli Tereshchenko Matemaatika õpetaja
17 Lembit Nugis Kehalise kasvatuse õpetaja