Kooli nõukogu

Kooli nõukogu koosseis:

Sergei  Kornilov – kooli pidaja esindaja, tegevdirektori k.t.

Nina Arutyunova – õpetajate esindaja

Polina Ševtšenko – gümnaasiumi õpilaste esindaja

Anžela Jelisejeva – põhikooli vanemate esindaja