Kooli nõukogu

Kooli nõukogu koosseis 2023/2024:

Sergei  Kornilov – kooli pidaja esindaja

Svetlana Ridala – Direktor

Maria Okas-Ozols – õpetajate esindaja

Nina Arutyunova – õpetajate esindaja

Viktoria Sidique – gümnaasiumi õpilaste esindaja

Ljudmila Bazovaja – põhikooli vanemate esindaja

Marek G. – Gümnaasiumiõpilaste esindaja

Kooli nõukogu

Õppenõukogu juhataja: Sergei Kornilov

Koosoleku algus kell 14:30 ja lõpuaeg kell 16:00

Koosoleku toimumise kuupäev: 08.02.2024

Koosoleku toimumise koht: Sõle 40, Tallinn

Päevakord

  1. Arutelu kooli arengukava, õppekava ja nende muudatuste üle.
  2. Arutelu kooli tulemuste ja ettepanekute üle tarvilike meetmete rakendamiseks.
  3. Õpilaste algatuste arutelu.
  4. Koolisöökla toitlustamise arutelu.
  5. Kooliruumide remondivajaduse arutelu.
  6. Arutelu remondi-, toitlustus- ja õpilasesinduse algatuste lisatasude suuruse määramise üle.