Alanud on 1. klassi avalduste vastuvõtt 2022/2023 õppeaastaks Iga vanem soovib, et tema laps oleks mitmekülgselt arenenud. Lapse lugema ja kirjutama, aga ka loendama õpetamiseks on palju meetodeid. On tuntud meetodeid nagu Maria Montessori, Glenn Doman ja paljud teised. Erilisel kohal on siin Zaitsevi metoodika – kus toimub lugemise ja loendamise õpetamine juba varakult Tere tulemast kooliperre! Loe edasi! „Discover-Understand-Enjoy-Share” Let's together contribute to the development of cultural knowledge, foreign language skills, ICT skills, develops our students’ self-confidence and open-mindedness. Learn more One Team.
Одна цель.
Meie kool.

MTÜ Kool 21. Sajandil on erakool, asutatud aastal 1994. Kool töötab päevases õppevormis, ühes vahetuses. Õpilasi võetakse vastu kõikidest Tallinna piirkondadest. Koolis õppivate laste emakeel on vene keel. Põhikooli õppekeel on vene keel, gümnaasiumiosas algab alates 2011/12 õppeaastast üleminek 60% eestikeelsele aineõppele. 2011. aastani asus meie kool Haabersti linnavalitsuse territooriumil.

Alates 1. jaanuarist 2012 töötame uuel aadressil Sõle tee 40. Meie üldpindala on 800 m, lisaks spordisaal, aula, arvutiklass ja raamatukogu. Loengute ja esitluste jaoks on olemas kabinet koos smart-tahvli ja muu vajalikuga. Õpetajate tuba on mugav tööks ja puhkamiseks. Seda saab kasutada õppenõukogude ja seminaride läbiviimiseks. Koolis on ka kooliarsti kabinet.

Õppe- ja kasvatustöö korraldus toimub riikliku õppekava alusel.

DSC_7591

Arengu põhilised eesmärgid

Meie arengukava on kooli enda arendamise kava, mida vajavad kõik sidusrühmad: õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja koolipidaja.

Töö rahvusvaheliste projektidega

Alates 2015. aastast on MTÜ Kool 21.sajandil Euroopa kooli organisatsiooni liige, mis koosneb järgmistest riikidest: Inglismaa, Holland, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Soome, Rootsi, Poola ja Eesti.

P1020280

Projektitöö koolis

Haridusasutuse tegevuse põhitulemus on mitte ainult teadmiste ja oskuste süsteem omaette, vaid ka võtmepädevuste tunnetamine nii intellektuaalses, kodanik-õiguslikus kui ka muudes olulistes valdkondades.