Alates 01.02.2023 uuendatud
Kooli õppekava üldosa,
Gümnaasiumi kursuste kavad,
Põhikooli ainekavad
Alates 01.02.2023 Loe edasi
Konsultatsiooniajad 2022 12.12.2022-16.12.2022 VAATA SIIT 2022/2023 õppeaastaks Uus tunniplaan Laadi alla! One Team.
Одна цель.
Meie kool.

Eesseisvad sündmused

  1. Õpilased kooli ei tule.
  2. Õpetajad annavad kodutööd ja tunnimaterjale läbi eKooli.

Lühendatud õppepäev. Tunnid toimuvad 30. minutit.

Matemaatika proovieksam toimub 12. jaanuaril 2023. a. kell 10:00

Eesti keele proovieksam toimub 19. jaanuaril 2023. a.

Inglise keele proovieksam toimub 26. jaanuaril 2023. a.

MTÜ Kool 21. Sajandil on erakool, asutatud aastal 1994. Kool töötab päevases õppevormis, ühes vahetuses. Õpilasi võetakse vastu kõikidest Tallinna piirkondadest. Koolis õppivate laste emakeel on vene keel. Põhikooli õppekeel on vene keel, gümnaasiumiosas algab alates 2011/12 õppeaastast üleminek 60% eestikeelsele aineõppele. 2011. aastani asus meie kool Haabersti linnavalitsuse territooriumil.

Alates 1. jaanuarist 2012 töötame uuel aadressil Sõle tee 40. Meie üldpindala on 800 m, lisaks spordisaal, aula, arvutiklass ja raamatukogu. Loengute ja esitluste jaoks on olemas kabinet koos smart-tahvli ja muu vajalikuga. Õpetajate tuba on mugav tööks ja puhkamiseks. Seda saab kasutada õppenõukogude ja seminaride läbiviimiseks. Koolis on ka kooliarsti kabinet.

Õppe- ja kasvatustöö korraldus toimub riikliku õppekava alusel.

DSC_7591

Arengu põhilised eesmärgid

Meie arengukava on kooli enda arendamise kava, mida vajavad kõik sidusrühmad: õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja koolipidaja.

Töö rahvusvaheliste projektidega

Alates 2015. aastast on MTÜ Kool 21.sajandil Euroopa kooli organisatsiooni liige, mis koosneb järgmistest riikidest: Inglismaa, Holland, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Soome, Rootsi, Poola ja Eesti.

P1020280

Projektitöö koolis

Haridusasutuse tegevuse põhitulemus on mitte ainult teadmiste ja oskuste süsteem omaette, vaid ka võtmepädevuste tunnetamine nii intellektuaalses, kodanik-õiguslikus kui ka muudes olulistes valdkondades.