Projektitöö koolis

Projektitöö koolis äratab huvi nii õpetajas kui õpilases ning on õppeprotsessis abiks

Kool kujundab õpilastes tervikliku universaalsete teadmiste ja oskuste süsteemi. See omakorda süvendab õpilastes iseseisva tegevuse ja vastutustunde kasvu ning on kaasaegse hariduskvaliteedi üks võtmepädevusi.

Haridusasutuse tegevuse põhitulemus on mitte ainult teadmiste ja oskuste süsteem omaette, vaid ka võtmepädevuste tunnetamine nii intellektuaalses, kodanik-õiguslikus kui ka muudes olulistes valdkondades.

Selle eelduseks on vaja iseseisvat mõtlemisvõimet, järelduste tegemise oskust, õpitu praktikas rakendamise oskust ja erinevate infotehnoloogiliste võimaluste kasutamise oskust.

Uute ideede leidmine ja genereerimine ning koostöös lahenduste otsimisel on põimunud läbimõeldud projektitöös. Projektitöö on hea vahend meie õpilaste, õpetajate ja kooli arendamiseks.