Projektitöö koolis

Projektitöö koolis stimuleerib nii õpetajate kui ka õpilaste huvi, toimides olulise abivahendina õppeprotsessis. Kooli eesmärk on arendada õpilastes terviklikku süsteemi universaalsetest teadmistest ja oskustest, mis omakorda soodustab iseseisva tegevuse ja vastutustunde kasvu, olles tänapäevase hariduse kvaliteedi määravaks pädevuseks.

Haridusasutuse peamine saavutus ei seisne ainult teadmiste ja oskuste süsteemis iseenesest, vaid ka võtmepädevuste, nagu intellektuaalne, kodanikulik ja muude oluliste valdkondade arendamises.

See eeldab iseseisva mõtlemise võimet, järelduste tegemise oskust, õpitu praktilise rakendamise oskust ning infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskust. Uute ideede leidmine ja genereerimine ning koostööl põhinev lahenduste otsimine on osa läbimõeldud projektitööst, mis on suurepärane vahend õpilaste, õpetajate ja kooli tervikuna arendamiseks.