Meie Kool 21. Sajandil

MTÜ Kool 21. Sajandil on erakool, mis asutati 1994. aastal. Kool tegutseb päevases õppevormis ühes vahetuses ja võtab vastu õpilasi kõikidest Tallinna piirkondadest. Koolis õppivate laste emakeel on vene keel. Põhikooli õppekeel on vene keel, samas gümnaasiumiosa alustab alates 2011/12 õppeaastast üleminekut 60% ulatuses eestikeelsele aineõppele. Kuni 2011. aastani paiknes kool Haabersti linnaosa valitsuse territooriumil.

Alates 1. jaanuarist 2012 asub kool aadressil Sõle tee 40. Kooli üldpindala on 800 m², millele lisanduvad spordisaal, aula, arvutiklass ja raamatukogu. Loengute ja esitluste jaoks on saadaval varustatud kabinet, sealhulgas smart-tahvel ja muu vajalik tehnika.

Õppe- ja kasvatustegevus toimub riikliku õppekava järgi.

foto-1

Arengu põhilised eesmärgid

Meie kooli arengukava keskendub kooli igakülgsele edendamisele ja tõstmisele uuele tasemele, arvestades kõikide osapoolte – õpilaste, õpetajate, lapsevanemate ja koolipidajate – huve ja võimeid. Eesmärgiks on kooli kui tervikliku organisatsiooni areng, mille saavutamiseks kaasame koostööle erinevaid institutsioone. See mitmekesine koostöö hõlmab parandusi õppe- ja kasvatustegevuses, personali arengus, suhtluses lastevanematega, strateegilises juhtimises, infotehnoloogia kasutuselevõtus ning majandustegevuses, et tagada kooli pidev kasv ja areng.

DSC_7591

Meie väärtused

Kooli missiooniks on kasvatada laiapõhjalise haridusega noori. Arvestades õpilaste vanusest tulenevaid eripärasid, on õppekorraldus jaotatud neljaks astmeks, kusjuures iga aste koosneb kolmest aastast. Esimesest kolmanda astmeni on õppeaasta struktureeritud veeranditeks, neljandas astmes aga kursuste ja poolaastate kaupa.