Kontaktandmed

Meie andmed

 • Õppeasutuse nimetus: KOOL 21. SAJANDIL
 • Kooli pidaja nimi: MTÜ Kool 21. sajandil
 • Registrikood: 80053447
 • Tegevusloa number: 7151HTM
 • E-post: info@hve.edu.ee
 • Telefon: (+372) 657 94 38
 • Veebileht: http://www.hve.edu.ee
 • Aadress: Sõle 40, 10317 Tallinn
 • Pank: Swedbank AS, a/a: ЕЕ082200221016502614

Haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed

 • Haridus- ja Teadusministeerium. Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.
 • Terviseamet, Järelevalveosakondtel 794 3724
 • Päästeamet, Põhja päästekeskus, tel 628 7500
 • Andmekeskus OÜ, mob 58858588, tel 663100
 • Tööinspektsioon, tel 640 6000
 • Keeleinspektsioon, Merle Loodus-Adamson, peainspektor, tel 6271780
 • Terviseamet, hoia.me
 • Õppemaksuga seotud infomaterjlid lapsevanematele, https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele

Kooli kantselei tööaeg

 • Tööpäevadel 9:00 - 14:00
 • Laupäeval Kokkuleppel