Õpilasele

Põhikooli osa ülesandeks on lõpule viia põhihariduse omandamine, õpilaste ettevalmistamine õpingute jätkamiseks järgmises kooliastmes või kutseõppeasutuses. Põhikooli õpilastele pakutakse karjäärinõustamise teenust.

Gümnaasiumi osa ülesandeks on õpilaste ettevalmistamine haridustee jätkamiseks kõrgkoolis, õppimiseks kutseõppeasutuses või tööle asumiseks.

Klassiväline tegevus on koolis järjepidev ja plaanipärane. Suurt huvi pakub õpilastele osalemine projektides ja uurimistöödes.