30 aastat lõimumist: kordaminekud, kasutamata võimalused ja väljakutsed

Esineja: Svetlana Ridala (PhD) kaitses Tallinna Tehnikaülikoolis doktoritöö teemal „Esseed keeleoskusest ja tööturu väljunditest“ („Essays on Language Skills and Labour Market Outcomes“). Ta laiendab veebipõhist tagasisideplatvormi (NPS) recommy.com väljapoole Eestit ning võttis endale ka uue ülesande – integreerida venekeelsed lapsed Eesti ühiskonda, õpetades venekeelses koolis (Kool 21. sajandil) 12. klassile eesti keeles matemaatikat ning asudes selles koolis ka õppealajuhataja rolli. Tema teadushuvide hulka kuuluvad võõrkeeleoskusega seotud majandustulu, vähemuse ja etnilise elanikkonna vaheline palgalõhe ning kontekstuaalsete tegurite mõju keeleoskuste tasuvusele (sotsiaal-majanduslikud, institutsionaalsed ja etnolingvistilised tegurid).

Konverentsi kava

Konverents „30 aastat lõimumist: kordaminekud, kasutamata võimalused ja väljakutsed“

https://integrationconference.ee

Moderaator – Eva-Maria Asari

Korraldajal jääb õigus teha kavas vajadusel muudatusi.

11.11.2021

9.00-9.30 Registreerimine, hommikukohv

9.30-10.00 Konverentsi avamine, tervitussõnad

10.00-12.00 Ettekanded ja paneelarutelu „Integratsiooni uurimise teoreetilised käsitlused“. Moderaator – Ave Lauren (Euroopa rändevõrgustik (EMN), Eesti).

 • Adrian Favell (Leedsi ülikool, Suurbritannia) „Integratsioon, kolonialism ja modernistliku arengu paradigma“
 • Lea M. Klarenbeek (EMMA, Holland) „Integratsiooni kontseptualiseerimine – relatsiooniline lähenemine“
 • Raivo Vetik (Tallinna Ülikool, Eesti) „Integratsiooni mõiste relatsionistlik dialoogiline kontseptualiseerimine“
 • Aija Lulle (Loughborough Ülikool, Suurbritannia) “Mittevajalik, soovimatu: enesestmõistetavana võetavate ja problemaatiliste integratsioonimeetmete katkestamine“

12.00-13.00 Lõuna

13.00-14.30 Paneelarutelu „20 aastat uurimist. Lõimumise monitooring“. Moderaator – Kristjan Kaldur (Balti Uuringute Instituut, Eesti).

 • Marju Lauristin (Tartu Ülikool, Eesti)
 • Raivo Vetik (Tallinna Ülikool, Eesti)
 • Triin Vihalemm (Tartu Ülikool, Eesti)
 • Kats Kivistik (Balti Uuringute Instituut, Eesti)

14.30-15.00 Kohvipaus

15.00-16.30 Noorte arutelu lõimumise teemal. Moderaator – Sigrid Solnik (SpeakSmart, Eesti)

18.00-21.00 Pidulik vastuvõtt

12.11.2021

8.30-9.00 Registreerimine, hommikukohv

9.00-11.00 Ettekanded ja paneelarutelu „Integratsiooniprotsessid Euroopa riikides“. Moderaator – Justyna Frelak (ICMPD, Austria)

 • Inese Šūpule (Läti Ülikool, Läti) „Integratsiooniprotsessid Lätis alates 1991. aastast – uuringupõhine analüüs“
 • Giedrė Blažytė (Leedu sotsiaalteaduste keskus, Leedu) „Migratsioon Leedus: rändemarsruutide muutumine ja reaktsioon neile kolme aastakümne jooksul alates 1991. aastast“
 • Pasi Saukkonen (Helsingi täitevameti linnauuringute ja statistika üksus, Soome) „Mitmest üheks – Soome sisserändajate lõimimine“
 • Birgit Glorius (Chemnitzi Tehnoloogiaülikool, Saksamaa) „Lõimi meid kõigepealt!“ – integratsiooni ja mitmekülgsuse arendamine taasühinenud Saksamaal

11.00-11.20 Kohvipaus

11.20-13.20 Ettekanded ja paneelarutelu „Lõimumise väljakutsed“. Moderaator – Aet Kiisla (Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Eesti)

 • Gianni D’Amato (Neuchâteli Ülikool, Šveits) „Diskrimineerimine – kaasava ühiskonna tõeline proovikivi. Mitmekultuurilise Šveitsi vaatenurk“
 • Siiri Silm (Tartu ülikool, Eesti) “Etnilised erinevused inimeste tegevusruumis mobiilpositsioneerimise andmetel“
 • Svetlana Ridala (TalTech, Eesti) „Keele oskused ja tööturu väljundid“
 • Justyna Frelak (Policy Analyst at ICMPD, Austria)

13.20-14.00 Lõuna

14.00–15.00 Väitlus Eesti poliitikute vahel. Moderaator – Neeme Raud (ajakirjanik, Eesti).

Sildid
Kontakt
MTÜ KOOL 21. SAJANDIL
 • Sõle 40, 10317 Tallinn
 • (+372) 657 94 38
 • info@hve.edu.ee