Riigieksamid 2021/2022. õ.a.

Riigieksamid on gümnaasiumi lõpus toimuvad eksamid, mis tuleb kooli lõpetamiseks sooritada kõigil abiturientidel. Vabatahtlikult võivad riigieksameid sooritada ka kutseõppeasutuste õpilased ja juba varasemalt keskhariduse omandanud inimesed, kellel on riigieksami tulemust tarvis õpingute jätkamiseks kõrgkoolis. Riigieksamid toimuvad kord aastas kevadel samaaegselt kõikides Eesti koolides.

Eksamile pääsemiseks tuleb end registreerida hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks. Iga sooritaja registreerib end eksamitele ise.

Registreerumine toimub Eksamite Infosüsteemis EIS. EIS süsteemi saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID, Smart-ID.

EISis eksamile registreerumise juhend õpilasele

 

Riigieksamid 2021/2022. õppeaastal

 Õppeaine Põhieksam Lisaeksam 
Eesti keel (kirjalik)  25. aprill 2022 16. mai 2022
B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) 27. aprill 2022 17. mai 2022
B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) 28.–29. aprill; 2. mai 2022  17.–18. mai 2022
Inglise keel B1/B2-tasemel (kirjalik) 3. mai 2022 26. mai 2022
Inglise keel B1/B2-tasemel (suuline) 4.–6. mai; 9. mai 2022 26.–27. mai 2022
Matemaatika (kirjalik)  20. mai 2022 3. juuni 2022
Sildid
Kontakt
MTÜ KOOL 21. SAJANDIL
  • Sõle 40, 10317 Tallinn
  • (+372) 657 94 38
  • info@hve.edu.ee