COVID-19: HTMi infokiri /soovitused haridusasutustele uuel aastal

Soovime Teile turvalist ja rahulikku uut aastat! Oleme jätkuvalt tänulikud, et olete andnud suure panuse õppeasutuste avatuna hoidmisse. Kuna koroona levik on endiselt laialdane ning lisandunud on uus viirustüvi, siis tuleb ka sel aastal olla endiselt väga ettevaatlik ning võtta tarvitusele kõik viiruse levikut takistavad meetmed.

Kiirtestimine
Jaanuaris kahel esimesel nädalal peale kooli naasmist palume testida kogu kooliperet kaks korda nädalas
. Vaheajal on paljud käinud välisreisil ja liigutud on ka muidu rohkem ringi. Kõigi õpilaste ja koolitöötajate testimine aitab kiirelt avastada võimalikud nakatunud ning terved õpilased saavad kontaktõppes jätkata. Ka teistes haridusasutustes (s.h lasteaedades ja huvikoolides) soovitame aasta alguses kõiki töötajaid testida.

Kiirtestimise tagasiside
Ka sel aastal hakkame koguma üldharidus- ja kutsekoolidelt tagasisidet kiirtestimise tulemuste kohta. 2022. aasta esimese testimisnädala kohta kogume infot 14. jaanuariks. Andmeid ootame iganädalaselt reedeti kl 14ks. Täiendavalt saadame selle kohta info uuel nädalal.

Lüheneb karantiiniperiood
Alates 10. jaanuarist lüheneb koroonaviirusega nakatunu lähikontaktse karantiini, välisreisilt riiki saabumise eneseisolatsiooni ning laste ja noorte lihtsustatud karantiini kestust kümnelt päevalt seitsmele. Lähikontaktist seitsmenda kuni kümnenda päevani on tungiv soovitus jälgida tähelepanelikult oma tervist ja võtta kasutusele kõik nakkusohtu vähendavad abinõud. Vaktsineeritud inimestele ja 6 kuu jooksul koroona läbi põdenud inimestele jätkuvalt isolatsiooninõuet pole, küll aga soovitus lähikontaktsena jälgida hoolikalt oma tervist.

Tõhustusdoosid ja vaktsineerimistõendi kehtivus
Palume kõigil, kellel on tõhustusdoosi aeg kätte jõudnud, teha tõhustusdoos, et omikroni tüve ülikiire leviku tingimustes oma tervist kaitsta. Tõhustusdoosi tegemise aeg sõltub sellest, millise vaktsiiniga on vaktsineeritud ning kas koroona on läbi põetud. Iga inimene saab hinnata oma tõhustusdoosi tegemise aegakoroonakaitse kalkulaatori abil või pidades nõu perearstiga. Koroonakaitse kalkulaator annab lihtsa ülevaate läbitud vaktsineerimiskuuri, tõendi kehtivuse ja järgmise vaktsineerimise soovitusliku kuupäeva kohta. Tuletame ka meelde, et valitsus lühendas vaktsineerimistõendi kehtivusaega ühelt aastalt 9 kuule, otsus jõustub 1. veebruarist.  Muudatus tähendab, et inimese vaktsineerimiskuurist ei tohi tõendi kehtimiseks olla möödas rohkem kui 270 päeva. Tõhustusdoosi kehtivus on praegu Eestis kehtivate korralduste alusel üks aasta.

Laste vaktsineerimine
Eestis saab lapsi vaktsineerida alates 5. eluaastast. Alla 12aastaseid lapsi  vaktsineerivad perearstid. Suurem osa lastest põevad koroonat küll kergelt või ilma sümptomiteta, kuid mõned lapsed võivad ka raskelt põdeda. Samuti aitab laste vaktsineerimine kaitsta nende pereliikmeid, nii riskirühma kuuluvaid kui ka väiksemaid õdesid-vendi, keda ei saa veel vaktsineerida. Soovitame haridusasutuses vaktsineerimise võimaluste kohta teavet jagada. Lisainfot leiab siit.

Maskide kandmine
Maskide kasutamine siseruumides vähendab viiruse levikut ja nakatumisohtu. Soovitame õpetajatel, juhendajatel ja noorsootöötajatel kanda maski. Maski soovitame tungivalt kanda õppeasutuses ka õpilastel, eriti alates 7. klassist ning olukordades, kus puutuvad kokku eri klasside õppurid.

Hajutamine
Alushariduses, üldhariduse nooremates kooliastmetes ning noorsootöös ja huvitegevuses soovitame võimalusel tegevused korraldada nn mullides ehk kindlates rühmades, mis omavahel kokku ei puutu. Tõhusamaks hajutamiseks tuleb võimalusel eri gruppide õppetöö algus- ja lõpuajad ning vahetunnid kavandada eri aegadele.

Ürituste korraldamine
Suuremate ürituste, võistluste, olümpiaadide, kontsertide jms puhul soovitame kaaluda ürituse korraldamise riske ja otstarbekust ning need võimalusel edasi lükata või teha virtuaalselt. Õppekäike, väljasõite ja ekskursioone soovitame korraldada kindla grupi või nn mulli põhiselt. Järgida tuleb kõiki külastatavas paigas kehtivaid reegleid.

Neis õppeasutustes, kus viirus läheb siiski laialdaselt levima, võib tekkida vajadus minna lühiajaliselt ka distantsõppele, kuid need otsused peavad olema kaalutletud, põhjendatud ja Terviseametiga läbi räägitud.

Lisainfot koroona teemade kohta leiab ministeeriumi kodulehelt: https://www.hm.ee/et/koroona
Küsimuste korral palume pöörduda: info@hm.ee või telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340.

Kõike head soovides
Haridus- ja Teadusministeerium

Sildid
Kontakt
MTÜ KOOL 21. SAJANDIL
  • Sõle 40, 10317 Tallinn
  • (+372) 657 94 38
  • info@hve.edu.ee